Din ve Mahiyeti

Din ve Mahiyeti

Din insanın Tanrı, diğer insan ve varlıklarla münasebetlerini düzenleyen

ve hayatına yön veren, onlarla ilgili davranışlarına esas olacak kurallar

bütününe verilen addır. İnsanla beraber var olan, tarihin bütün devirlerinde

ve bütün topluluklarında karşılaşılan din olgusu, çeşitli şekillerde kendini

göstermektedir. Bütün bu çeşitliliği kuşatacak bir tanım zor olmakla birlikte

bu müesseseye verilen isimlerden yola çıkarak dinin mahiyeti hakkında

bilgi sahibi olunabilir.